บริษัท แอโรแคร์ จำกัด

www.aerocareinpac.com

AeroCare   2546

       บริษัท แอโรแคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยคุณธนากร อุ่นปิโยดม ซึ่งเป็นเภสัชกรที่มีประสบการณ์ในวงการยามายาวนานกว่า 30 ปี และเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายยาที่ยังไม่มีการผลิตในประเทศมาก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาที่มีราคาเหมาะสมและสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น จึงได้ตัดสินใจเลือกกลุ่มยาพ่นสูดเพื่อรักษาโรคหืดซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์นำร่อง โดยการนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำในยุโรป เช่น ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ

2550   Aeronide Inhaler, Aerotamol & Aerobidol Inhaler

       ในปี 2550 ได้ออกผลิตภัณฑ์รายการแรก คือ Aeronide inhaler และต่อมาได้มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันเพิ่มอีก คือ Aerotamol และ Aerobidol inhaler ซึ่งจัดว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ด้วยคุณภาพของยาและความสามารถของทีมขายและการตลาด ส่งผลให้สินค้าได้รับการยอมรับจากทั้ง โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน และคลีนิค ทำให้ต้องขยายการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

Inpac Pharma   2552

       ในปี 2552 ผู้บริหารได้ตัดสินใจเข้าซื้อ โรงงานอินแพคฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานยาที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 ผลิตยาในกลุ่ม ยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีทะเบียนยาอยู่มากกว่า 280 รายการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มกำลังผลิตของกลุ่มยาพ่นสูด โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่คือ PIC/S นอกจากนี้ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาพ่นสูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2556   Innovation award

       ในปี 2556 บริษัทฯ ได้คิดค้น อุปกรณ์ช่วยกักเก็บและชลอความเร็วละอองยาพ่น “Fold Haler” ส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ในการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

A.N.H. Products   2558

       ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการควบรวมกิจการกับ บริษัท เอ เอ็น เอช โปรดักซ์ จำกัด ทำให้มีทะเบียนยาเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น 420 รายการ

2559   B.J.(Benjaosoth)

       และใน 2559 ก็ได้เข้าซื้อกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.(เบญจโอสถ) ซึ่งเป็น โรงงานที่ผลิตสินค้ากลุ่ม Antiseptics น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีการใช้แพร่หลาย ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายสามารถให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น